Motivatie

Ik ben altijd bezig om de grote vragen en thema’s van het leven te verbinden met mijn dagelijkse leven. Ik zie de diepte van veel dingen om me heen en verlang er naar om dat met anderen te delen, zodat zij zien hoe rijk het leven kan zijn. Ik heb sterk de behoefte om in alles te zoeken naar betekenis. Alles om ons heen verwijst naar iets, is symbool van iets en is begeesterd. Dat wil ik steeds blootleggen, verbinden met mijn eigen leven en opnieuw vertalen in een universeel idee of beeld.

 

Materialen en technieken

In mijn beelden maak ik graag gebruik van papier, potlood, inkt en papiersnedes. Ik houd van de kwetsbare en smetteloze kwaliteit van papier, van de verfijndheid van het potlood, de grilligheid van inkt en de scherpte van een uitgesneden vorm. Als ik een installatie of ruimtelijk werk maak, zoek ik altijd naar materiaal dat past bij de context van het beeld. Het verhaal van de plek en het verhaal dat ik er aan toe wil voegen zijn bepalend voor de materiaalkeuze en de techniek. Terugkerende elementen in mijn werk zijn water, glaswerk, de cirkel en gelaagdheid. Ik vind het belangrijk dat elk beeld rust en helderheid uitstraalt. Dit bereik ik door aandacht en een duidelijke vormkeuze.  

 

Talent

Ik ben goed in het concreet en beeldend maken van abstracte begrippen en ideeën. Ik ben sterk in het op een frisse manier verwoorden van levensthema’s en durf daarin een standpunt in te nemen. Hierbij vind ik het belangrijk om ruimte te houden voor de invalshoek van anderen en kijk ik altijd naar de eeuwenoude betekenis van het thema waar ik mee werk. Ik vind het uitdagend om zowel onverwachte en prikkelende, als troostende en hoopvolle beelden te maken.

 

Doel

Ik wil zelf altijd open, ontspannen en in balans in het leven staan en heb een holistische kijk op zaken. Ik vind het belangrijk dat mensen op een evenwichtige manier en vanuit innerlijke rust in het leven kunnen staan en dat zij ruimte geven aan hun inspiratie en intuïtie. Beeld kan hierbij goed helpen, omdat het niet cognitief is, maar in de eerste plaats fysiek en sensitief. Het spreekt direct tot ons onderbewuste en roept associaties op. Deze associaties worden gevoed door onze cultuur en door archetypische vormen, kleuren en verhalen. Het is belangrijk om je hier steeds weer mee te verbinden en de betekenis in onze tijd ervan te bevragen, zodat we weten waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we staan.

 

Diensten

 

Mijn werken bieden schoonheid, nodigen uit tot reflectie en helpen mensen om existentiële thema’s of de grote thema’s van het leven te doordenken. Mijn werken kunnen helpen om deze thema’s concreter te ervaren. Ik maak zowel autonoom werk als werk in opdracht voor festivals, conferenties of een specifieke plek. Je kunt contact opnemen via het contactformulier op deze website.