"Ik kan de vraag naar zingeving eenvoudigweg niet uitzetten."

 

Wat mij drijft 

Ik ben altijd bezig om de grote vragen en thema’s van het geloof te verbinden met mijn dagelijkse leven. Ik zie de diepte van veel dingen om me heen en verlang er naar om dat met anderen te delen, zodat zij zien hoe vervuld het leven kan zijn. Ik kan de vraag naar zingeving eenvoudigweg niet uitzetten. Alles om ons heen verwijst naar iets, is symbool van iets en heeft geest in zich. Dat wil ik steeds blootleggen, verbinden met mijn eigen leven en opnieuw vertalen in een universeel idee of beeld.

 

Mijn werkterrein

Ik maak werk voor kerkelijke organisaties, voor plekken waar religie een rol speelt en voor particulieren. Deze laatste groep kan ook seculier zijn. Mijn werk bevindt zich op het terrein van de zielzorg, waarbij mijn beelden net zo belangrijk zijn als de ideeën erachter en het gesprek dat kijken naar het beeld op kan leveren. Ik probeer religieuze waarden in betekenisvolle beelden te verwerken. Zo komen kunst en religie samen. Ik wil graag iets geven, iets delen van mijn levensvisie. Dat kan iets persoonlijks zijn, in een kleine vorm, in het verborgene.

 

Materialen en technieken

In mijn beelden maak ik graag gebruik van papier, potlood, inkt en papiersnedes. Ik houd van de kwetsbare en smetteloze kwaliteit van papier, van de verfijndheid van het potlood, de grilligheid van inkt en de scherpte van een uitgesneden vorm. Als ik een installatie of ruimtelijk werk maak, zoek ik altijd naar materiaal dat past bij de context van het beeld. Het verhaal van de plek en het verhaal dat ik er aan toe wil voegen zijn bepalend voor de materiaalkeuze en de techniek. Terugkerende elementen in mijn werk zijn water, glaswerk, de cirkel en gelaagdheid. Ik vind het belangrijk dat elk beeld rust en helderheid uitstraalt. Dit bereik ik door aandacht en een duidelijke vormkeuze.   

 

Talenten en aandachtsgebieden

Ik ben goed in het concreet en beeldend maken van abstracte begrippen en ideeën. Ik ben sterk in het op een frisse manier verwoorden van oude ideeën en durf daarin een standpunt in te nemen. Hierbij vind ik het belangrijk om ruimte te houden voor de invalshoek van anderen en kijk ik altijd naar de eeuwenoude betekenis van het thema waar ik mee werk. Ik vind het leuk om zowel onverwachte en prikkelende, als troostende en hoopvolle beelden te maken.

 

Wat ik met mijn werk wil bereiken

Ik wil zelf altijd open, ontspannen en in balans in het leven staan en heb een holistische kijk op zaken. Ik vind het belangrijk dat mensen op een evenwichtige manier en vanuit innerlijke rust in het leven kunnen staan en dat zij ruimte hebben om de Geest te laten waaien. Beeld kan hierbij goed helpen, omdat het niet cognitief is, maar in de eerste plaats fysiek en sensitief. Het spreekt direct tot ons onderbewuste en roept associaties op. Ik geloof dat deze associaties beïnvloed zijn door onze cultuur en door archetypische vormen, kleuren en verhalen. Het is belangrijk om je hier steeds weer mee te verbinden en de betekenis in onze tijd ervan te bevragen, zodat we weten waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we staan.

 

De diensten die ik aanbied

Mijn werken bieden schoonheid, nodigen uit tot contemplatie en helpen mensen om existentiële thema’s of geloofsthema’s te doordenken. Mijn werken kunnen helpen om deze thema’s concreter te ervaren en zijn in te zetten in een kerkdienst, tijdens een congres of festival, of een plek waar religie en kunst samen kunnen gaan. Ik kom graag vertellen over mijn werk of een geloofsgesprek leiden aan de hand van een kunstwerk en denk ook graag mee over de artistieke en conceptuele invulling van bijvoorbeeld een kerkdienst of publicatie. Of kom eens langs voor een gesprek over kunst en je eigen geloofsbeleving. Je kunt contact opnemen via het contactformulier op deze website. 


PUBLICATIES